شما می توانید، کیک های الموندی را به دوستان و آشنایان خود هدیه دهید. کافی است به ما اطلاع دهید.
نام و نام خانوادگی*
لطفا نام و نام خانوادگی را به طور صحیح انتخاب کنید.

شماره تماس*
لطفا شماره تماس خود را به طور صحیح وارد کنید.

کد امنیتی*
لطفا کد امنیتی را به طور صحیح وارد کنید.

  •   تلفن  22925733
  •   تلفن  22923827
  • ایمیل info@newtishfd.com